Vedlikehold av tak i Bodø

Vedlikehold av tak i Bodø

Er ditt tak klart for de kommende høst og vinter stormene som kommer til Bodø? I denne artikkelen så kan du lese om hvilke forholdsregler du kan ta for å slippe å bli utsatt for lekkasje på ditt tak.

Sjekk taket regelmessig 

Veldig mange huseiere sier at de ikke har sjekket taket sitt på to år, mens 20 % sier de aldri har gjort det. Det kan skape problemer. Det er vel investert tid å ta en visuell kontroll av taket ditt hvis det er lenge siden sist. Om du ønsker faglig støtte så tar vi gjerne en befaring sammen med deg i hele Bodø og salten området.

Hva er det viktigste å sjekke på taket?

  • Yttertaket, altså primær tekkingen
  • Er det tendenser til alger, moser eller annen vekst
  • Undertak eller taktro
  • Takrenner, spillblikk og nedløp
  • Pipehatter og andre gjennomføringer i taket
  • Vindskibord og pannbord

Rutiner

Under bildet går vi dypere inn på hva som bør sjekkes på de forskjellige punktene.  Men veldig ofte så kommer man veldig langt med en helt enkel visuell sjekk. 

Mosegrodd takstein

1. Yttertaket, altså primær tekkingen

Rutinesjekken trenger ikke være omfattende. Det viktigste er å se etter om yttertaket, det vil si shingelen eller taksteinene, ligger som den skal. Ikke dropp dette bare fordi taket ditt er nytt – det er vanlig at noen takstein knekker og må skiftes ut i løpet av det første året eller to. Yttertaket er det som får mest påkjenning av vind, og noen vindufulle dager kommer nok til Bodø i år som i fjor.

2. Er det tendenser til alger, moser eller annen vekst

Vekst på taket kan fjærnes med høytrykkspyler  og/eller spesial middel for mose og alger. Det største problemet med mose og vekst er at det kan tette takrenner og nedløp. Som igjen kan føre til frostspreng eller istapper i renner og nedløp.

3. Undertak eller taktro

Hvis det er skader på yttertak eller at luftingen ikke er tilstrekkelig, så kan undertaket få seg en påkjenning. Hvis man har loft eller hems, så lar undertaket seg ganske lett undersøkes fra innsiden.  Hvis du ser tendenser til fukt i undertaket, så bør du kontakte personell med faglig kompetanse for en vurdering.

4. Takrenner, spillblikk og nedløp

Blader og greiner kan ganske for gjøre at rennene og nedløpet ikke klarer å ta unna takvannet. Her anbefaler vi å koble fra nederste del av nedløpet og spyle med hageslange ca annenhvert år. Når det gjelder spillblikkene så bør man fysisk kjenne at de sitter godt og ikke er utsatt for at vind kan ta tak og knekke de oppover. Et tips er å feste spillblikket i pannbordet med skruer.

5. Pipehatter og andre gjennomføringer

Se på pipen og luftehatter. Sitter beslagene? Kan du skape bevegelse i de? Sjekk også andre innfestinger og gjennomføringer som takvindu, samt feste for antenne.

6. Vindskibord og pannbord

Se om vindskibord og pannbord sitter som de skal. Her er det ikke så mye å sjekke, men hvis du skal gjøre utbedringer på taket er det ofte å anbefale bytte av vindski og pannbord i samme operasjon.