Hvordan kan du optimalisere din nåværende bolig?

Hvordan kan du optimalisere din nåværende bolig?

Må du bygge nytt hus? Eller kanskje du kan bygge på huset du allerede har? Hos arkitekt Linn Heimdal og familien har vi gjort en større ombygging av boligen for optimal utnyttelse av både hus og uterområde.

For Linn er fokuset at man ikke nødvendigvis trenger å bo mye større, men at man kan bo smartere.

Så startet hun jobben med å planlegge ombyggingen av deres bolig i Smålia i Bodø. Først må man kartlegge hvilke behov man har, noe som selvfølgelig varierer veldig fra prosjekt til prosjekt. Hos Linn ønsket de et til soverom og innvendig bod. I tillegg ville de åpne opp mot utsikten og uteområde for mer dagslys og enklere adkomst til bakhage. Deres bolig er fra 70-tallet og trengte noen oppgraderinger av for eksempel tak og balkonger.

Når arkitektene planlegger en ombygging av en eksisterende bolig må en blant annet hensynta tomten, fasade, området og omkringliggende boliger for å finne et uttrykk som passer. Linn har jobbet for Mestergruppen Arkitekter i 12 år og har planlagt utallige nybygg og ombygginger for sine kunder.

spisestue med utgang til platting og hageHer ser man ny utgang med skyvedør til bakside/platting og det nye soverommet

I ombygging så vel som nybygg tegner en bolig og tomt parallelt, da har man kontroll på hvordan boligen ligger i terrenget, solforholdet på tomten etc. Ofte kan en få arkitekten, gjerne sammen med en entreprenør på befaring tidlig i prosessen. Slik sikrer man at planene harmonerer med budsjettet samt at arkitekten får en følelse for tomten og boligen og dermed vet hvor det for eksempel er best å plassere vinduer i forhold til lys og utsikt, hvor den luneste uteplassen er og hvor i boligen soverommene bør være for best mulige plassering i forhold til sol og støy.

Tilbygget ble dette delikate soverommet, med utsikt rett ut en bakhage som er som en grønn oase midt i Smålia

Når hustegninger og situasjonsplan er klar må man søke til kommunen.  Når planer og tegninger er godkjente av kommunen er det entreprenør som overtar for å kalkulere prosjektet.

I Smålia ble det bygget ut bod og soverom på baksiden av huset, noe som ikke påvirket fasaden nevneverdig. Likevel ble det for eksempel valgt å la nytt tak følge eksisterende takform for et mer helhetlig uttrykk. I tillegg satte vi inn et nytt vindu for utsikt og dagslys i stuen, samt en stor skyvedør fra spisestuen ut mot hagen. Nytt tak ble lagt, og diverse nødvendig restaurering av boligen utvendig ble gjort.

Fantastisk å få utgang til denne bakhagen - rett fra kjøkkenet. Perfekt for morgenkaffe eller lange late frokoster

Valg av entreprenør i en slik prosess kan ofte være helt essensielt både for fremdrift og resultat. I Byggproffen har vi tett dialog med våre kunder og er etter hvert blitt svært dreven på prosjekter av denne typen. Det oppstår nesten alltid uforutsette ting når man driver med ombygging og da er det viktig å kunne snu seg fort for å hindre forsinkelse. 

Vi har nøye utvalgte samarbeidspartnere innen andre håndverkfag, slik at vi til en hver tid er sikker på at ditt prosjekt er i de tryggste hender. Når man leverer et totalprosjekt, har man bedre kontroll på fremdrift og sluttresultat.

Ofte kan det være ventetid på oppstart på prosjekter av en slik størrelse, så vi anbefaler å planlegge god tid. Vi takker Linn og familien for oppdraget, og er glad for at vi nok en gang har levert et godt stykke arbeid til fornøyde kunder.